בס"ד

הסבר לבניה רוויה

הסבר למגורים בבניה רוויה

בבניה רוויה קשה לצרף תכניות כי האפשרויות לחלוקת מגרשים, להגדרת המבנים והיחס בניהם הם בלתי מוגבלים. 

והזכויות ביחידת המגורים מועברות לפרט רק לאחר תחילת הבניה וקבלת כל האישורים ליזם מהרשויות.

לכן הפניה כאן היא לרשויות וליזמים המבינים את הצורך לשינוי הגישה ויחסי הגומלין בין יחידות הדיור הפרטיות שיהיו ע"פ דעת תורה וכך יוטב גם ליזם וגם לרוכשים. 

כשהמגמה היא לעמוד בדעת תורה גם שיש בכך תוספת מחיר בעלות הבניה ו/או שינוי בתפיסת העולם. 

הדרישות הם: 

1.פרטיות מרבית – ללא הזק ראיה, רעש או ריח לכל פתחי המגורים בבניין ע"י תוספת אלמנטים אדריכליים בנויים סביב הפתחים או כתוספת לבניין.

2.פתחי חוץ חלונות ודלתות לחללי המגורים יהיו חוצצי רעש וראיה בדרגות הגבוהות שניתן לקבל.

3.מרפסת גדולה כ- 15 מ"ר ללא גג/ קרוי (רק בגובה 6 מטר ) עם קירות צדדיים וקדמיים לפי הצורך כדי למנוע הזק ראיה,רעש וריח מהשכנים ואל השכנים (בגובה 2 מטר)

4.בניית מקווה בתוך הדירה (תוספת של כ 3 מ"ר ) בצמוד לאמבטיה.

5.גרמי מדרגות ומעליות רחבות ונוחות.

6.לא לעבור תשע קומות.

7.בכל בניין יוכן שטח ציבורי להקמת בית כנסת או תלמוד תורה שיהיה רשום ע"ש בעלי הדירות  ביחס של כ – 5-10 מ"ר לכל יח"ד ושיעמוד בתנאי האקוסטיקה למניעת רעש. וכן חלקת קרקע לגידול עצים וירקות ביחס של 40-80 מ"ר לכל יחידת דיור.