בס"ד

שאלות ותשובות

מדוע בחרתם להביע את תפיסת עולמכם דרך האתר ולא ישירות דרך ועדות התכנון השונות?

וועדות התכנון מאשרות את הבניה, לפניהם מופיעים נתונים נוספים וחשובים לא פחות בתחום הציבורי והסביבה בעיקר. אנחנו לעומת זאת מתרכזים בעיקר ביחידת המגורים הפרטית שאיכות החיים בה פחות מעניינת את הוועדות השונות אלא את היזם והרוכשים. 

מה הפרט יכול לעשות בעניין?

כמו בכל עניין השפעתה של משפחה בודדת היא קטנה ביותר, אך בהתאגדות כמו קבוצות רכישה או יזמים ומשווקים המנסים להתאים את עצמם לציבור ומקשיבים לו. בדרכים אלו ניתן להשפיע. 

גישת מגורים זו פונה בעיקר לציבור שומר תורה ומצוות המודע לדעת תורה, האמנם?

בהחלט לא. מגורים ע"פ דעת תורה הן למעשה הנחיות טבעיות המותאמות בגנים של כל יהודי. לצערנו נוצרה מציאות מגורים לא נכונה גם אצל ציבור שומרי התורה וגם בציבור שלכאורה לא הולך באופן מודע בדרכי התורה. על כולם כאחד לפעול ולברר מפנימיות אישיותם את דרכם. מה באמת חשוב ונצרך ומה מיותר וחיצוני. 

מהם השלבים בהם ניתן לקדם את תפיסת המגורים שאתם מציעים ? 

הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא לברר ולהבין את עומק תפיסת התורה.

מה שהבאנו כאן הוא רק הקצה של רעיונות נשגבים בעלי השפעה עצומה המשולבים בכל חיינו.

השלב השני שכל אחד יחשוב איך ליישם רעיונות אלו בדירתו הקיימת או בדירה שעומד לרכוש בהמשך חייו. 

השלב השלישי זה להשתלב בכל דרך חברתית המשפיעה על מקבלי ההחלטות בתחום, וכן

תגובה כתובה ומנומקת אצלנו באתר שתשולב יחד עם אחרות ותועבר לגורמים הנכונים. 

האם קיימת בין האדריכלים ומעצבי המגורים בוועדות השונות הסכמה ונכונות להקשיב לדעת תורה כפי שמיוצגת באתר? 

ע"פ הידוע לנו בצורה ישירה וברורה לא נעשים כרגע ניסיונות תכנון בכיוון זה. אבל אין בעובדה זו להרפות את ידינו כפי שאמרנו,

אנחנו באתר רק הניצוץ שתפקידו לעורר מחשבה כמו שכתוב " כל מעשה במחשבה תחילה" 

אנחנו נשמח לעמוד לפני כל פורום להסביר את תפיסת המגורים ע"פ התורה מתוך ידיעה ברורה שאחרי הסרת קליפת ההתנגדות יתגלה הפרי שהוא תכלית המגורים המקורית.