בס"ד

שבט – משפחה – בית אב

עלינו להכין עצמנו לקבלת השפע הרוחני הייחודי של ימות המשיח שאנחנו נמצאים בעיצומם, גם ע"י התאמת צורת המגורים. 

כשביסוד המחשבה, הידיעה הברורה שהוחזרנו לארץ הקודש כי עלינו להיבנות בה בקדושה כעם קדוש. 

התהליך הוא: מלמטה למעלה – תחילת הקדושה בפנימיות האדם, בהמשך בין בני הזוג – בהקמת בית אב, קדושת מקום המגורים באה לידי ביטוי בהשוואה "ביתו זו אשתו" מה אשתו?  "יופייה (אישיותה) פנימה". אל משפחתה ובעלה בצניעות, כך מקום המגורים עיקרו, יופיו, פנימה. 

הטמעת תובנה זו הכרחית היא לגאולתנו  וכן החלוקה ל12 שבטים היא דרישה אלוקית הכרחית לקיום המקדש השלישי.

תהליך החלוקה לשבטים מבוסס על החלוקה הגאוגרפית של ארצנו השלמה ברוח הקודש, כשכל שבט יקבל את נחלתו וגבולותיה. ובשונה מכניסת עם ישראל לארץ ישראל בימי יהושע בן נון שבה השבטים היו קיימים עוד במצרים. הרי בימינו החזרה אל ארצנו לאחר גלות ארוכה היא בהליך שונה, התיישבות בכל הארץ המובטחת ולאחר מכן שלב החלוקה לשבטים שאליו עלינו להכין את עצמנו, שיבוצע ברוח הקודש כמו בימי יהושע.

השבט מבוסס על בית אב שמשתייך למשפחה, מספר משפחות שמהוות שבט ו12 שבטים, המהווים את עם ישראל. 

כל שנדרש מאיתנו זה להשתלב בו בשמחה.

ובשמחה אנו פועלים דרך אתר זה לעורר למחשבה ולדיון איך אפשר וצריך לשנות ולהתאים את צורת המגורים לימי הגאולה הבאים עלינו לטובה. 

1. ההסבר הבסיסי שמופיע באתר לצמודי קרקע ובניה רוויה הוא הליך שניתן לבצע מידית ובכל בניה חדשה.

2. יש להתאים את המגורים הקיימים ע"פ המגמה הנ"ל.

3. לכוון להקמת בית אב ומשפחה, כשלב מקדים להיווצרות השבטים ע"י הסבר ובירור אישי ופנימי להיכן ליבו של אב המשפחה מתחבר ברחבי הארץ ללא קשר לפרנסה וכדומה. ורצוי שכל האחים ואביהם יחיו באזור או במקום אחד ולמצוא דרכים מנהליים להקל על הרוצים בכך.

4. לכוון לכך שיהיו בכל הארץ ערים עבור שבט לוי והכוהנים ואו לפחות שכונות שבהם ודרכם תפעם הקדושה לסביבתם.

5. לאפשר לכל משפחה המעוניינת בכך לאסוף את עצמות בני המשפחה אל חללי הקבורה המשפחתיים שיוקמו ע"פ הלכות ליקוט עצמות כפי שמופיע באתר.

6. לכוון ולהדריך את כל המשפחות שעדיין בגלות לבחור את אזור מגוריהם , לבנות ולהשתרש בו כחלק מתהליך הגאולה.